Uiteenzetting: 750 jaar Lieve. Het Gentse kanaal vanuit Damme bekeken

Op donderdag 21 februari  om 20u geeft Carolyn Terryn een uiteenzetting over “750 jaar Lieve. Het Gentse kanaal vanuit Damme bekeken”.

De Lieve was het eerste grootschalige scheepvaartkanaal van Vlaanderen. Het kende zelfs haar weerga niet in 13de-eeuws Europa want het kanaal overschreed de waterschei tussen Gent en Damme. Rabotten hielden het water op een bevaarbaar peil. In 1251 gaf gravin Margaretha haar fiat voor de Gentse zeeverbinding. Het binnenvaartkanaaltje was amper 5 m breed, maar In het Brugse Vrije kocht Gent een strook op van 77 m breed. Dat was nodig voor de zeer brede Lievedijken of -bermen. In de 19de eeuw werden de Lievebermen grotendeels hergebruikt voor de afwateringskanalen; enkel in Damme bleef 6 km intact. Na 750 jaar is de impact van de aanleg van de Lieve anno 1269 nog steeds zichtbaar. Een vergelijking van een DHM kaart met een 17de eeuws landboek toont hoe veel er nog van de Lievebermen rest. De lezing maakt gebruik van vele verhelderende kaarten en plannen.

Voor meer info kunt u ook terecht op de website https://www.cultuurbibliotheek.be/informatie/activiteiten.

Locatie: Cultuurbibliotheek Magdalenastraat 30 8200 Brugge