Internationaal symposium op 17 juni

Een veelzijdige kijk op eenvoudige banden over omgaan met soepele banden, koperten en registerbanden.

Cores organiseert voor de eerste keer een internationaal symposium.

Internationale experten geven lezingen, restauratoren delen hun ervaring over concrete restauraties, en Brugse archieven en bibliotheken laten in eigen huis hun banden zien.

Centraal staat de vraag hoe katernen kunnen worden samengehouden in een omslag of band en hoe er correct kan worden omgegaan met soepele banden, koperten en registerbanden. Invalshoeken die aan bod komen zijn terminologie, technieken en structuren bij gebruiksbanden, alsook conservatie en restauratie, geschiedenis en hedendaagse bandcreaties.

De bedoeling is om met dit symposium een tweejaarlijks platform te creëren voor kennisuitwisseling onder restauratoren boek en archief, in nauwe samenhang met collectiebeheerders en experten in papieren erfgoed.

Dit symposium gaat door op vrijdag 17 juni in de Theaterzaal Biekorf in Brugge van 9 u tot 17 u.