De Meridiaan van Struve

Friedrich van Struve, een astronoom die zich ook bezighield met geodesie, liet met driehoeksmeting 265 meetpunten optekenen die kilometers uit elkaar lagen. Van dit project zijn er nog 34 meetpunten bewaard die op de Werelderfgoedlijst van Unesco zijn geplaatst.

De graadmeting van Struve is een opmerkelijk voorbeeld van samenwerking tussen wetenschappers uit verschillende landen. Het is vernoemd naar de astronoom Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793-1864).

Tussen 1816 en 1855 werden driehoeken gemeten tussen 265 meet- en waarnemingspunten, die tot tientallen kilometers uit elkaar konden liggen: van Hammerfest bij de Noordpool tot Stara Newrasovska bij de zwarte zee (2821km lang). Deze punten werden aangegeven met o.a. markeringen in rotsen, ijzeren kruizen, stenen en obelisken.  Van dit enorme project bestaan er nog 34 en ze zijn geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als 'de Geodetische boog van Struve'. Nu wordt getracht deze meting uit te breiden tot Buffelfontein in Zuid Afrika langsheen de 30ste meridiaan doorheen Afrika. 

De spreker is Jan De Graeve, landmeter-expert en gespecialiseerd in waardeschattingen van onroerende rechten.

De lezing gaat door op 19 april om 20 u in het Sint-Lodewijkscollege.

Bron: www.cultuurbibliotheek.be